Poesi på iBok.se

Här kan du läsa engelsk klassisk poesi som skrivits av de poeter som levde och verkade i 1700- och 1800-talets England. Dikterna är på orginalspråk på grund av copyright, dessutom så är det ju bäst att ta del av poesin på orginalspråk, d.v.s. på det sätt och med de ord som poeten själv valde istället för att poesin färgas och förändras av en översättning.

De dikter som finns här är ett urval av de bästa och ofta mycket välkända dikter som kan uppskattas av de flesta. Dikterna handlar oftast om kärlek och natur.

Dikter på engelska

Robert Burns (My Luve's Like a Red, Red Rose)
Lord Byron (We'll go no more a-roving)
S T Coleridge (To A Friend Who Asked, How I Felt When the Nurse First Presented My Infant to Me)
William Cory (Heraclitus)
Christopher Marlowe (The Passionate Shepherd to His Love)
Thomas Hood (Past and Present)
A E Housman (When I was One-and-Twenty)
Rudyard Kipling (The Way Through the Woods)
William Wordsworth (Daffodils, My heart leaps up, The Solitary Reaper)