Hej Lättja

"Hej Lättja" har blivit en bästsäljare i Frankrike och nu har den även kommit till Sverige. Boken är skriven av Corinne Maier som är nationalekonom och arbetar deltid på en franskt elbolag. Författarens attityd i boken påminner om Michael Moore när han i böcker som "Korkade vita män" kritiserar de amerikanska storföretagen. Det är också just vad denna bok gör men med ett lite mer franskt fokus.

Corinne Maier argumentar emot storföretagen i stort sätt genom hela boken, för att slutligen komma till slutsatsen att man inte vinner på att arbeta. Man har heller inget att förlora på att göra ingenting. Hon levererar många kängor till den nya ekonomins uppgång och fall, samhällets materialism, men framför allt till företagen som hon kritiserar för dess fikonspråk och jämför med kommunismens jargonger.

Hon tar vidare upp företagstermer som anställningsbarhet, företagskultur, manager, konsult och många fler uttryck som florerar inom företagsvärlden. Författaren avslutar sedan boken med tio demoraliserande råd för att hjälpa läsaren att själv utnyttja företaget där han eller hon arbetar.

"Hej Lättja" är en bok som har en rolig vinkling och som går emot allt man tidigare har lärt sig om moral och ansvar. Har man dessutom jobbat några år på ett storföretag så känner man genast igen sig. Boken är skriven med ironi och överdrift och lockar därför till skratt ibland. Det som däremot drar ner betyget är att författaren till viss del även hon använder ett högtravande fikonspråk. Därmed förlorar boken en stor del av sin slagkraft. Här följer ett exempel ur "Hej Lättja":

"Att röra på sig är ju som bekant det kategoriska imperativet hos en kapitalism som har som mål att göra det meningslösa på samma gång oumbärligt och förvrängt, och det så fort som möjligt."

Boken är dock säkerligen en bra present att ge till en kollega som arbetar på ett stort företag. Både den strävsamme strebern som den oförbätterlige latmasken kommer nog att känna igen sig och utbrista i skratt några gånger, men man ska nog passa sig för att ge den till chefen.

Det här är en kort bok (131 sidor) med långt mellan raderna så det går fort att läsa den.

Betyg: 3